Anna Roudnická

Bakalářská práce

Cestovní ruch bez bariér

Tourism without barriers
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat současnou situaci v oblasti bezbariérového cestovního ruchu v Libereckém kraji a poskytnout tak handicapovaným osobám podrobné informace a ucelený přehled o bezbariérové přístupnosti kulturních památek, kulturních zařízení, přírodních oblastí, dopravy, ubytovacích a stravovacích zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to analyse and describe the opportunities of accessible tourism in the Liberec Region. It provides the comprehensive overview of barrier free accessibility of cultural monuments, cultural facilities, natural areas, transport, accommodation and food and beverage facilities for handicapped people. Thesis is divided into two parts. The first one is theoretical, where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Jarmila Netková
  • Oponent: Barbora Celerýnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41176

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj