Theses 

Ocelobetonový skelet sportovního centra – Klára Vávrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára Vávrová

Diplomová práce

Ocelobetonový skelet sportovního centra

Steel and concrete composite structure of sport center

Anotace: VÁVROVÁ, K.: Ocelobetonový skelet sportovního centra: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí 221, 2014. 163 s. Vedoucí práce Novotný, T. Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení rozhodujících prvků nosné ocelobetonové konstrukce sportovního centra. Dále návrh rozhodujících detailů a diskuzi k různým alternativám návrhu.

Abstract: VÁVROVÁ, K.: Composite skeleton of sports center: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Building Constructions 221, 2014. 163 s. Thesis supervisor Novotný, T. The subject of this thesis is static design and assessment of critical elements of composite structures supporting the sports center. Thesis also contains draft of the crucial details and a discussion of the proposal alternatives.

Klíčová slova: sportovní centrum, ocelobetonová spřažená konstrukce

Keywords: sports center, steel-concrete composite structure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Novotný
  • Oponent: Antonín Svobodník

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:52, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz