Bc. Oksana Bilyk

Bakalářská práce

Analýza kvality vybrané produktové nabídky turistického regionu Severní Morava a Slezsko

Analysis of Quality of a selected pruduct offer in the tourst region of North Moravia and Silesia Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje cestovnímu ruchu obecně a poté se zaměřuje na turistický region Severni Morava a Slezsko. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část se zabývá definicemi cestovního ruchu a jeho základními pojmy, organizací a řízením cestovního ruchu. Druhá kapitola se zaměřuje přímo na region Severní Morava a Slezsko a využití regionálních produktů v oblasti. Poslední …více
Abstract:
This thesis focuses on touristic industry in general and later narrows it is focus to the touristic region of North Moravia and Silesia. Thesis is divided into several chapters. First chapter examines all principal definitions of touristic industry, theoretical chapter engages the definition of the touristic industry and it is terminological apparatus, organization and it’s governing principles. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zxas2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michal Blaško, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdenka Jirásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě