Bc. Jiří Marek

Diplomová práce

Finanční náročnost veřejné služby

Financial intensity of public service
Anotace:
Práce se zabývá novým instrumentem v oblasti sociálních dávek - veřejnou službou. V rámci teoretické části ji popisuje, podrobně analyzuje a zasazuje do celkového systémového kontextu. V jeho rámci popisuje aktivní politiku zaměstnanosti a roli úřadů práce v tomto procesu, dále se věnuje popisu systému a způsobu poskytování sociálních dávek a jako interakci obou těchto oblastí pak uvádí veřejnou službu …více
Abstract:
This work deals with the new instrument in the system of social benefits - the public service. Within the theoretical part the public service is being described, analyzed in detail and being put in the overall system context. Within the overall context this work describes the active politics of employment and the role of the labour offices in this process, the system and the way of providing the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Knaifl, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS