Lenka Bartušková

Bachelor's thesis

Účetní reforma účetnictví územních samosprávných celků a její dopad na účetnictví obce Temelín

Accounting reform of the territorial self-governing units and the impact on the accounting of the municipality Temelin
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou účetní reformy účetnictví územních samosprávných celků platnou od roku 2010. V úvodu práce je pojednáváno o charakteristice územních samosprávných celků a o důvodu vzniku účetní reformy. Hlavním cílem práce je posoudit dopad nově přijatých účetních metod na účetnictví obce Temelín, zejména jako je reálná hodnota, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení …viac
Abstract:
The bachelor's thesis deals with accounting reform of accounting of the local government which came into force in 2010. I discuss the characteristics of the territorial self-governing units and the reasons for the accounting reform in the introduction. The main aim of this thesis is to assess the impact of newly adopted accounting methods on the accounting of the municipality Temelin, especially as …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: Hana Takáčová
  • Oponent: Štěpánka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65454