Jozef Kuric

Bakalářská práce

Vytápění rodinného domu pomocí automatického kotle na pelety

Heating of a Family House with Automatic Pellet Boiler
Anotace:
Premetom bakalárskej práce je dispozičný návrh rodinného. Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojací dvojpodlažný. Konštrukčný systém je stenový s uplatnením systémových riešení a materiálov značky Porotherm. Predpokladaný počet obyvateľov je šesť. V druhej časti práce je spracovaný posudok energetickej náročnosti a tepelných strát budovy. Na základe výstupných hodnôt bol navrhnutý systém vykurovania …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is a disposition project of the family house. The family house is designed as a separately standing two-floor object. The system of construction is wall with the use of systemic solutions and materials of Porotherm brand. The number of house inhabitants is supposed to be six. The second part of the thesis contains the evaluation of energy consumption and the building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Marcela Černíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb