Deisi Cecibel Yunga Godoy, Ph.D.

Disertační práce

Educating the reflective professional in teacher education: professional learning in teaching and in other professions

Educating the reflective professional in teacher education: professional learning in teaching and in other professions
Anotace:
Cílem této disertační práce je podpořit lepší porozumění tomu, jak se profesionálové učí během provádění každodenních pracovních aktivit a jaké postupy můžeme z tohoto světa získat, abychom je zapojili do učitelské profese. Tato disertační práce si bere „kritický realismus“ coby základní filozofii a dívá se na profesionální učení jako na mimovolný výsledek …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to promote a better understanding of the way professionals learn while performing their daily work activities and what practices can be extracted from such realm in order to be implemented in the teaching profession. This dissertation takes up “critical realism” as an underlying philosophy and sees professional learning as an unintended result of the interaction between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Zsuzsa Kovács, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Balasz Benkei-Kovacs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta