Theses 

Public relations a politické strany – David Janda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Janda

Bakalářská práce

Public relations a politické strany

Public relations and political parties

Anotace: Práce se zabývá využitím sociální sítě Facebooku jako moderního nástroje pro public relations politických stran. Zkoumá jeho využití u dvou zástupců české politické scény v posledním měsíci kampaně voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2017. Pro porovnání byly vybrány Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), jako zástupce tradičních stran a ANO 2011, jako zástupce nově vzniklých hnutí na české politické scéně. Cílem práce je poté data, která byla ve sledovaném období zaznamenána, mezi sebou porovnat a určit, který zástupce využívá tohoto moderního způsobu komunikace v rámci svého public relations lépe. Dále také, zda lze z reakcí ostatních uživatelů Facebooku určit, která forma oslovení potenciálních voličů na Facebooku má nejlepší odezvu a je nejlépe přijímána. Tím také zodpovědět otázku, zda lze propagaci organizace na Facebooku považovat za měřitelnou formu public relations. K účelu získání dat bylo využito nástroje Facebooku pro vývojáře s názvem Facebook graph. Data poté byla použita pro kvantifikaci jednotlivých ukazatelů. Tyto ukazatele poté pomohly určit, jak strana na svém facebookovém profilu komunikuje, s jakou intenzitou, pomocí kterých typů příspěvků a také, jak na její komunikaci reaguje publikum. Předpoklad autora, že strana ČSSD bude ve své facebookové komunikaci za ANO 2011 výrazně zaostávat, se ne zcela naplnil. Její komunikace byla sledovaném období vedena velmi profesionálně. Oproti ANO 2011 pak ovšem ČSSD zaostává v ohledu kontinuity komunikace a zpětné vazbě.

Abstract: The thesis deals with the use of the Facebook social network as a modern public relations tool for political parties. It examines its usage within two representatives of the Czech political scene. The examined period is set at the peak of the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2017. Two parties were chosen for the examination. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) as the representative of traditional parties and ANO 2011 as one of the newly created political movements. The aim of the work is to compare the collected data and decide, which of the two parties is using this new way of communication better and better incorporates it into its public relations strategy. Than it also examines the reactions of other Facebook users and tries to decide, which form of Facebook communication is better accepted within the Facebook audience. By that it should also answer the question, whether Facebook communication is a well measurable form of public relations. Facebook's graph tool was used to gather the data. The data was then used to set quantifiers. These quantifiers were then used to determine how each representative communicates within Facebook, what was the intensity, which types of posts were used the most and how the audience reacted. Authors assumption, that ČSSD will have much worse communication didn’t came out as true and its communication during the examined period was very professional. Although compared to ANO 2011, it lacked continuous communication and feedback.

Klíčová slova: průzkum, public relations, veřejné mínění, politické strany, kvantifikovaná data, Facebook, analýza dat

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz