Kateřina LEVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Životospráva a životní styl ženy v těhotenství

Lifestyle of a pregnant woman
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu o životosprávě a životním stylu ženy v době těhotenství. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno, jak by se těhotná měla stravovat, kdy je vhodné cestovat, jak se starat o hygienu, či jaké sporty jsou vhodné. Dále jsou zde uvedená rizika kouření, alkoholu či užívání drog v průběhu těhotenství. Praktická část má výzkumný …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the topic of a woman's lifestyle during pregnancy. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes how a pregnant woman should eat, when it is advisable to travel, how to take care of hy-giene, or what sports are appropriate. The risks of smoking, alcohol or drug use during pregnancy are also presented. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVIČKOVÁ, Kateřina. Životospráva a životní styl ženy v těhotenství. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/