Ing. Andrea Sekaninová

Bachelor's thesis

Finanční kontrola se zaměřením na veřejnoprávní kontrolu

Financial Control Focused on Public Administration Control
Abstract:
Tématem bakalářské práce je "Finanční kontrola se zaměřením na veřejnosprávní kontrolu". Cílem bakalářské práce je definovat základní pojmy, analyzovat právní úpravu finanční kontroly ve veřejné správě, popsat historii, která současný stav ovlivnila, a popsat právní rámec veřejnosprávní kontroly, přípravu kontrolní činnosti a další kontrolní postupy související s výkonem veřejnosprávní kontroly. Práce …more
Abstract:
"Financial control focused on public administration`s control" is the theme of this bachelor`s work. The basic definitions, an analysis of legal adjustment in financial control in the public administration, the history is influenced current situation, the description of legal adjustment in the public administration`s control are the main theme of this bachelor`s work. The bachelor`s work is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2006
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta