Ing. Andrea Sekaninová

Bakalářská práce

Finanční kontrola se zaměřením na veřejnoprávní kontrolu

Financial Control Focused on Public Administration Control
Anotace:
Tématem bakalářské práce je "Finanční kontrola se zaměřením na veřejnosprávní kontrolu". Cílem bakalářské práce je definovat základní pojmy, analyzovat právní úpravu finanční kontroly ve veřejné správě, popsat historii, která současný stav ovlivnila, a popsat právní rámec veřejnosprávní kontroly, přípravu kontrolní činnosti a další kontrolní postupy související s výkonem veřejnosprávní kontroly. Práce …více
Abstract:
"Financial control focused on public administration`s control" is the theme of this bachelor`s work. The basic definitions, an analysis of legal adjustment in financial control in the public administration, the history is influenced current situation, the description of legal adjustment in the public administration`s control are the main theme of this bachelor`s work. The bachelor`s work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta