Bc. Lucie Hajzlerová

Bakalářská práce

Les Châteaux de la Loire - traduction et analyse stylistique

Loire Valley Castles - Translation and Stylistic Analysis
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem Château de la Loire - traduction et analyse stylistique (v českém překladu Zámky na Loiře - překlad a stylistická analýza) je definovat a charakterizovat odlišné stylistické jednotky 2 nepříbuzných jazyků, francouzštiny a češtiny, použitých pro pojmenování stejné skutečnosti. Pomocí překladu z francouzštiny do češtiny a následné stylistické analýzy turistického průvodce …více
Abstract:
The objective of the bachelor memory with the title Loire Valley Castles - Translation and Stylistic Analysis is determination and characteristic of stylistic diversities between two systems of language (French and Czech), based on the translation of the French tourist guide, whose author is Cécile Catherine. The practical part of this memory is formed by the translation of the French language to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta