Mgr. Radomila KOTKOVÁ

Disertační práce

Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským

The Czech of non-native speakers with non-Slavic first languages
Anotace:
Práce patří do oblasti aplikované lingvistiky, úžeji do oblasti češtiny jako cizího jazyka. Předmětem našeho zkoumání byl jazyk, který při studiu češtiny produkují nerodilí mluvčí s mateřským jazykem neslovanským. Studium jazyka studenta je důležitým prostředkem poznávání komplikovaného procesu osvojování cizího jazyka a může následně přispět ke zlepšování metodiky výuky cizího jazyka. V oblasti bohemistické …více
Abstract:
This dissertation deals with applied linguistics specifically, with Czech as a second language. The topic of our concern was the language produced by learners of Czech with non-Slavic first languages. The study of learners' language is an important source for investigating the complicated process of second-language acquisition, which can lead to improvements in the methodology of teaching a second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTKOVÁ, Radomila. Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským. Ústí nad Labem, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta