Bc. Barbora Valtarová

Master's thesis

Podnikový informační systém startupu

Startup Information System
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na výběr a zavedení informačního systému do malé start-upové společnosti. Popisuje obecný životní cyklus informačního systému a demostruje tento životní cyklus na reálné společnosti. Práce se zaměřuje především na fáze analýzy a plánování zavádění informačního systému, detailněji se poté zabývá modulem CRM. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro zavedení IS, včetně …more
Abstract:
This master thesis represents the process of choosing a suitable information system for a small size start-up company. It describes the general information system life-cycle, and it uses a real case company to demonstrate the life-cycle and its stages. It mainly focuses on the analysis and planning phases. Further focus is put on the CRM module. This master thesis contains the project documentation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Josef Spurný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering