Aleš Holaň

Bakalářská práce

Vestavěný systém pro monitorování a analýzu obrazu

Embedded System for Figure Monitoring and Analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s principy snímání obrazu pomocí analogových černobílých videokamer. Tyto znalosti jsou poté využity k sestavení prvků a algoritmů pro snímání obrazu z analogové kamery pomocí vestavného systému pro monitorování obrazu a jejich přeposílání do počítače, kde se provádí skládání, vyhodnocování a další analýza obrazu.Analýza obrazu se v dnešní době využívá …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on familiarizing oneself with the methods of image acquisition using analog black-and-white cameras. This knowledge is then applied to building elements and algorithms that utilize captured images from analog cameras via an embedded image monitoring system. These images are then forwarded to the computer, assembled, evaluated and further analyzed. The image analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Macháček
  • Oponent: Rostislav Naivert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika / Řídicí a informační systémy