Mgr. Ondřej VÁVRA

Diplomová práce

Koncepce Producentského centra při veřejné vysoké škole

Concept of university's Production center
Anotace:
Práce definuje systém produkce projektů producentským centrem vysoké školy. Popisuje teorii autorskoprávní ochrany autorských děl, teorii tvorby projektu, principy akvizice, principy produkce projektů a právního zajištění produkce projektů, koncepci informačního systému a organizační struktury producentského centra . Projektová část práce obsahuje detailní plán na vytvoření producentského centra, včetně …více
Abstract:
Thesis define system of a production institution inside university. It describes theory of copyright, project creation theory, principles of acquisition, principles of project production and legal coverage of project production. It also design an information system of this kind of institution and management structure. Thesis also include detailed plan of creation of a production center including detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Zveřejnit od: 27. 4. 2009
Identifikátor: 10586

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVRA, Ondřej. Koncepce Producentského centra při veřejné vysoké škole. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace