Bc. Michal Valeš

Bachelor's thesis

Princip subjektivizace: Neoformalistická analýza filmu Veřejní nepřátelé

Principle of subjectivisation: Neoformalist analysis of Public Enemies
Abstract:
Tato bakalářská práce je neoformalistickou analýzou filmu Veřejní nepřátelé (Michael Mann, USA, 2009). Po teoreticko-metodologickém úvodu, který zahrnuje základní teze ekonomického a kulturně-historického kontextu a neoformalistické analýzy, se práce zabývá produkčními fázemi, marketingovými a distribučními strategiemi a kritickou recepcí filmu. Hlavní část práce je věnována neoformalistické filmové …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with neoformalist analysis of the film Public Enemies (Michael Mann, USA, 2009). After the theoretical and methodological framework that includes basic tenets of economic and cultural-historical context and neoformalist film analysis, the thesis deals with the production phases, marketing and distribution strategies and critical reception. The central part of the thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jakub Klíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta