Theses 

Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti – Alena KŘEHULOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Alena KŘEHULOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti

Emergency medical service from the public view

Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zjištění povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje o činnosti zdravotnické záchranné služby. Teoretická část popisuje historický vývoj zdravotnické záchranné služby v České republice od počátku až do současnosti. Práce se dále zabývá činností zdravotnického operačního střediska a zabývá se typy a činnostmi výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby. V neposlední řadě představuje také Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje i ze statistického pohledu. Praktická část bakalářské práce se věnuje průzkumu zaměřenému na zjištění informovanosti obyvatel Moravskoslezského kraje o činnosti zdravotnické záchranné služby. Data z terénu byla získána metodou dotazníkového šetření.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the findings of how much the inhabitants of the Moravian-Silesian region are aware of the activities of the Emergency Medical Service. The theoretical part describes the historical background and development of the Emergency Medical Service in the Czech Republic from the beginnings up to the present days. In addition the work discusses the activities of the medical operations centre and specifies the types and functions of the emergency service medical vehicles. Last but not least the thesis presents the Emergency Medical Service of the Moravian-Silesian region from the statistics point of view. The practical part of the thesis is based on the research proving the awareness of the inhabitants of the Moravian-Silesian region of the Emergency Medical Service work. The results from the field were obtained by means of the questionnaire method.

Keywords: zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče, zdravotnické operační středisko, rychlá lékařská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc, systém rendez-vous, Moravskoslezský kraj, veřejnost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
  • Accessible from:: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Petr Matouch

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33092 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘEHULOVÁ, Alena. Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 17:34, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz