Theses 

Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti – Alena KŘEHULOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Alena KŘEHULOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti

Emergency medical service from the public view

Anotácia: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zjištění povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje o činnosti zdravotnické záchranné služby. Teoretická část popisuje historický vývoj zdravotnické záchranné služby v České republice od počátku až do současnosti. Práce se dále zabývá činností zdravotnického operačního střediska a zabývá se typy a činnostmi výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby. V neposlední řadě představuje také Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje i ze statistického pohledu. Praktická část bakalářské práce se věnuje průzkumu zaměřenému na zjištění informovanosti obyvatel Moravskoslezského kraje o činnosti zdravotnické záchranné služby. Data z terénu byla získána metodou dotazníkového šetření.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the findings of how much the inhabitants of the Moravian-Silesian region are aware of the activities of the Emergency Medical Service. The theoretical part describes the historical background and development of the Emergency Medical Service in the Czech Republic from the beginnings up to the present days. In addition the work discusses the activities of the medical operations centre and specifies the types and functions of the emergency service medical vehicles. Last but not least the thesis presents the Emergency Medical Service of the Moravian-Silesian region from the statistics point of view. The practical part of the thesis is based on the research proving the awareness of the inhabitants of the Moravian-Silesian region of the Emergency Medical Service work. The results from the field were obtained by means of the questionnaire method.

Kľúčové slová: zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče, zdravotnické operační středisko, rychlá lékařská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc, systém rendez-vous, Moravskoslezský kraj, veřejnost

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Petr Matouch

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33092 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

KŘEHULOVÁ, Alena. Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 20:44, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz