Martin Volný

Master's thesis

Finanční analýza společnosti Ferrit, s.r.o.

Financial Analysis of the Company, Ferrit, s.r.o.
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Finanční analýza společnosti Ferrit s.r.o.“ je vyhodnotit finanční zdraví vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vybrané metody finanční analýzy potřebné k samotné analýze a charakterizuje vybranou společnost. Praktická část je zaměřena na aplikování popsané metodiky na vybranou společnost. Závěrem jsou poté výsledky …viac
Abstract:
Subject of the thesis „Financial analysis of the company Ferrit s.r.o.“ is to evaluate the financial healt of the slected company. Thesis is divaded into theoretical and practical part. The theoretical part describes selected methods od financial analysis needed for the analysis itself and characterizes the selected company. The practical part is focused on applying the described methodology to a selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Igor Černý
  • Oponent: Stanislav Vajs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava