Zuzana ČEŘOVSKÁ

Master's thesis

Zpětná vazba žáka při samostatném řešení matematických úloh

Pupil´s feedback during independent solving of mathematical tasks
Anotácia:
Cílem diplomové práce je porovnání poskytnutí zpětné vazby žákovi při jeho samostatné práci ve vybraných typech základních škol. Vybrali jsme čtyři typy základních škol: běžná základní škola, základní škola malotřídní, základní škola Montessori a základní škola speciální. V těchto školách jsme provedli přímé pedagogické pozorování. Pozorovali jsme, jak je žákovi poskytnuta informace o průběhu jeho …viac
Abstract:
The aim of this disertation is a comparation of chosen primary schools from the point of view of providing a goal-directed feedback to a pupil. We chose four types of primary schools: basic primary school, primary school with a low number of pupils, primary school Montessori, and primary schools for pupils with special needs. In these schools we did a direct pedagogical observation. We focused on how …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Dagmar Malinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEŘOVSKÁ, Zuzana. Zpětná vazba žáka při samostatném řešení matematických úloh. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Primary School Teacher Education / Teaching for Primary Schools - Special Pedagogy