Zuzana ČEŘOVSKÁ

Master's thesis

Zpětná vazba žáka při samostatném řešení matematických úloh

Pupil´s feedback during independent solving of mathematical tasks
Abstract:
Cílem diplomové práce je porovnání poskytnutí zpětné vazby žákovi při jeho samostatné práci ve vybraných typech základních škol. Vybrali jsme čtyři typy základních škol: běžná základní škola, základní škola malotřídní, základní škola Montessori a základní škola speciální. V těchto školách jsme provedli přímé pedagogické pozorování. Pozorovali jsme, jak je žákovi poskytnuta informace o průběhu jeho …more
Abstract:
The aim of this disertation is a comparation of chosen primary schools from the point of view of providing a goal-directed feedback to a pupil. We chose four types of primary schools: basic primary school, primary school with a low number of pupils, primary school Montessori, and primary schools for pupils with special needs. In these schools we did a direct pedagogical observation. We focused on how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Malinová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČEŘOVSKÁ, Zuzana. Zpětná vazba žáka při samostatném řešení matematických úloh. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching for Primary Schools - Special Pedagogy