Ludmila Blažková

Diplomová práce

Srovnání lovemarks mezi generacemi X a Y

Lovemarks Comparison Between Generations X and Y
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na lovemarks členů generací X a Y žijících v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je zjistit povědomí spotřebitelů o lovemarks, zjistit jaké jsou lovemarks jednotlivých generací, jejich důvody k výběru těchto lovemarks a provést srovnání mezi generacemi. Účelem je zjistit faktory, které ovlivňují emocionální vztah jednotlivých generací ke značce. Ke splnění cíle byla využita …více
Abstract:
Master thesis is focused on lovemarks of members of generations X and Y who are living in Moravian-Silesian Region. The aim is to determine consumers‘ awareness of lovemarks, to find out lovemarks of each generation, their reasons for choosing these lovemarks and to make the comparison between generations. The purpose is to identify factors that influence the emotional relationship of each generation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Marcela Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava