Mgr. Pavol Bárdy, Ph.D.

Disertační práce

Strukturní studie a aplikace bičíkatých fágů

Structural studies of tailed bacteriophages and phage-based applications
Anotace:
Bakteriofágy představují významnou hybnou sílu bakteriální evoluce. Mechanismus dopravení DNA bakteriofágem při jeho interakci s hostitelem v přirozeném prostředí, jakým je například biofilm, je však málo prozkoumaný. V této práci byly studovány fágy infikující lidské a zvířecí patogeny a fágům-podobné částice, které se podílejí na horizontálním genovém přenosu s vysokou frekvencí. Byla vyvinuta metoda …více
Abstract:
Bacteriophages represent the driving force of bacterial evolution. Still, the mechanism of phage DNA delivery and interactions of phages with their host in natural conditions such as in biofilm remain poorly understood. In this thesis, bacteriophages infecting human and animal pathogens, as well as phage-derived particles involved in high-frequency horizontal gene transfer, were studied. A genome engineering …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Molekulární a buněčná biologie a genetika / Molekulární a buněčná biologie a genetika