Bc. Pavla Košutková Janíková

Bakalářská práce

Vývoj organizace ministerstva vnitra

The Developmnet of the Oragnisation of the Ministry of the Interior
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje ministerstva vnitra od jeho vzniku do současnosti. Nejprve jsou zde vysvětleny základní pojmy, dále jsou popsány období vývoje ministerstva vnitra a to od roku 1918, včetně politických a správněprávních souvislostí. Pozornost je věnována i současnému stavu, stručně je zde charakterizována organizační struktura dnešního ministerstva vnitra, jeho působnost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of development of ministry of interior since it’s formation to the present. First it explains basic concepts, further it describes period of development of ministry of interior since the year 1918, including political and correctly legal context. Attention is also paid to the current situation, it briefly describes the organizational structure of today's ministry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta