Kateřina ŠVEDOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacientů s mentální anorexií

Nursing process of patients with the anorexia nervosa
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u pacientů s mentální anorexií. Teoretická část je zaměřena na rozdělení poruch příjmu potravy, charakteristiku mentální anorexie a její rizikové faktory, diagnostiku a léčbu. Dále obsahuje také závažné komplikace této nemoci a specifika ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na ošetřovatelský proces u dvou vybraných respondentek s potvrzenou …více
Abstract:
The topic of the bachelor work is Nursing process of pacients with the anorexia nervosa. Theoretical part is focused on distribution of eating disorders, characteristics of anorexia nervosa and its risk factors, diagnosis and treatment. It also contains serious complicati-ons of this disease and specifics of nursing care. The practical part is focused on nursing process by two selected patients with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEDOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelský proces u pacientů s mentální anorexií. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra