Theses 

Accounting Terminology: A Corpus-based Study – Bc. Romana Havránková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka

Bc. Romana Havránková

Diplomová práce

Accounting Terminology: A Corpus-based Study

Accounting Terminology: A Corpus-based Study

Anotace: Předmětem diplomové práce je terminologie používaná v účetnictví a způsob, jakým je přeložena v oficiálních dokumentech EU. Práce si klade za cíl analyzovat účetní terminologii použitou v právních textech v českém a anglickém jazyce a porovnat termíny, jež se vyskytují v původních českých textech a v českých dokumentech přeložených z angličtiny. Cílem je zjistit, jaká terminologie je použitá ve vybraných textech. Konkrétně se práce snaží zjistit, zda je v původních textech a překladech použita stejná terminologie, či zda se mezi oběma typy textů vyskytují rozdíly.

Abstract: The Master’s diploma thesis deals with the terminology of accounting and the way it is translated in official EU documents. The aim of the thesis is to analyze the terminology of accounting that appears in Czech and English legal texts and to compare the terms found in original Czech documents with the terms that appear in Czech translations of texts originally written in English. The goal of the analysis is to find out what terminology is used in the selected texts. The analysis specifically aims to find out whether the naming of the same concepts used in the original Czech texts and in the Czech translations of the English source texts is equivalent or if there are any differences.

Keywords: Accounting, terminology, corpus, European Union, translation, legal texts

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:04, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz