Theses 

Translation and Interpreting services in the European Union – Sandra DAJČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sandra DAJČOVÁ

Bakalářská práce

Translation and Interpreting services in the European Union

Translation and interpreting services in the European Union

Abstract: This Bachelor thesis deals with translation and interpreting services in the European Union. The aim of this thesis is to describe these services, which interpreting and translation service is provided in which institution, or if these institutions have their own interpreters and translators. This thesis is divided into two parts. The first part deals with interpreting and translation generally. This part is divided into two main chapters. The first chapter deals with translation and translation procedures. The second chapter deals with interpreting and types of interpreting. The second part of this thesis deals with translation and interpreting services in the European Union. This part is divided into four chapters. The first chapter describes the history of the European Union in brief. The second chapter deals with translation services in European institutions, the Directorate-General for Translation is also described here. The third chapter deals with interpreting services in European institutions, the Directorate-General for Interpretation is also described here. And the last chapter of the second part of this thesis deals with traineeships in European institutions for translators and interpreters.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladatelskými a tlumočnickými službami v Evropské unii. Cílem této práce je popsat tyto služby, v jaké instituci funguje jaká tlumočnická či překladatelská služba, či jestli mají instituce vlastní tlumočníky a překladatele. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá tlumočením a překladem obecně. Tato část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zabývá překladem a překladatelskými metodami. Druhá kapitola se zabývá tlumočením a typy tlumočení. Druhá část této práce se zabývá překladatelskými a tlumočnickými službami v Evropské unii. Tato část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje ve zkratce historii Evropské unie. Druhá kapitola se věnuje překladatelským službám v evropských institucích, je zde také popsáno Generální ředitelství pro překlad. Třetí kapitola se věnuje tlumočnickým službám v evropských institucích. Kromě toho je zde popsáno i Generální ředitelství pro tlumočení. A poslední kapitola druhé části se věnuje stážím pro překladatele a tlumočníky v evropských institucích.

Keywords: překlad, překladatelské metody, tlumočení, Evropská unie, stáž, překladatelské služby, tlumočnické služby, Generální ředitelství pro překlad, překladatelské nástroje

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70075 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

DAJČOVÁ, Sandra. Translation and Interpreting services in the European Union. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz