Sandra DAJČOVÁ

Bakalářská práce

Translation and Interpreting services in the European Union

Translation and interpreting services in the European Union
Abstract:
This Bachelor thesis deals with translation and interpreting services in the European Union. The aim of this thesis is to describe these services, which interpreting and translation service is provided in which institution, or if these institutions have their own interpreters and translators. This thesis is divided into two parts. The first part deals with interpreting and translation generally. This …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překladatelskými a tlumočnickými službami v Evropské unii. Cílem této práce je popsat tyto služby, v jaké instituci funguje jaká tlumočnická či překladatelská služba, či jestli mají instituce vlastní tlumočníky a překladatele. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá tlumočením a překladem obecně. Tato část je rozdělena do dvou kapitol. První …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAJČOVÁ, Sandra. Translation and Interpreting services in the European Union. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/