Michaela KMECOVÁ

Bakalářská práce

Homofobie

Homophobia
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji tématu "Homofobie". Práce je rozdělena do dvou částí; teoretická část a praktická část. Teoretická část uvádí informace o homosexualitě, coming outu, něco málo o registrovaném partnerství, o homofobii samotné a gay, lesbické komunitě. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jaký názor a postoje má společnost na homofobii, a homosexualitu celkově.
Abstract:
In this bachelor thesis I focus on the topic of "Homophobia". The thesis is divided into two parts; a theoretical part and a practical part. The theoretical part provides information regarding homosexuality, coming out, a little bit about registered partnership, homophobia alone and gay, lesbian community. The objective of the practical part was to find what are the society´s opinions and attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hurda, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KMECOVÁ, Michaela. Homofobie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta