Jaroslav Novák

Bachelor's thesis

Metoda CHAID a logistické regrese

CHAID and logistic regression
Anotácia:
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit metodu pro tvorbu rozhodovacích stromů zvanou CHAID a metodu logistické regrese. Následně je porovnat z hlediska jejich interpretace. Toho bude dosaženo aplikací těchto metod na reálná data pomocí statistického software, interpretací výsledných modelů a vyvozením následných závěrů. Práce tedy představuje možnosti interpretace modelů sestrojených pomocí …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce logistic regression and method dedicated to construction of decision trees called CHAID, compare these two methods with regard to interpretation of their outputs. In order to accomplish the set goals application of these methods will be presented on real dataset. Statistical software will be used to obtain outputs. The outputs will be interpreted and conclusions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Adam Čabla
  • Oponent: Martin Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51514

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii