Bc. Kristýna Bubníková

Bakalářská práce

Motivace a zkušenosti členů žákovského parlamentu

Motivation and experience of members of the student parliament
Anotace:
Cílem výzkumu bylo zjištění motivace studentů pro působení v žákovském parlamentu a odhalení přínosů žákovského parlamentu, které jeho členové reflektují. Pro výzkum byl zvolen kvalitativní výzkumný přístup, data byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a následně analyzována pomocí otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořilo pět studentů třetího nebo čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia …více
Abstract:
The aim of this study was to find out motivation of members of the student parliament and reveal benefits of student parliament, which its members reflect. Qualitative research was chosen for this study, data was collected through semi-structured interviews and analyzed by the open coding. The research sample consisted of five students of third or fourth grade of four-year grammar school programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martin Majcík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Vydra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta