Bc. Olga Goriainova

Diplomová práce

Determining the economic costs and benefits of migration from the perspective of the sending and receiving nations

Determining the economic costs and benefits of migration from the perspective of the sending and receiving nations
Anotace:
Závěry práce dokazují, že mezinárodní migrace hraje důležitou roli ve vývoji globální ekonomiky. Vysílající i přijímající země mohou čerpat výhody z mezinárodních migračních toků nebo mohou být ovlivněny jejich negativními aspekty. Jeden z nejoblíbenějších důvodů zahraniční migrace je hledání lepších pracovních míst, hospodářských a sociálních podmínek. Migrace z méně do více rozvinutých zemí ve vyhledávání …více
Abstract:
The findings of the thesis testify that international migration plays an important role in the development of the global economy. Both sending and receiving nations can draw benefits from international migration flows or can be affected by their negative aspects. One of the most popular reasons for foreign migration is the search for better jobs, economic and social conditions. Migration from less …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní