Bc. Vít Dostál

Bakalářská práce

The use of songs in teaching and their contribution to the motivation of students to learn English

The use of songs in teaching and their contribution to the motivation of students to learn English
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím písní ve vyučování a jejich podílem na motivaci žáků a studentů k učení anglického jazyka. Snaží se zjistit, jak často a do jaké míry učitelé druhého stupně základní školy a učitelé středních škol využívají hudbu a s jakým záměrem písně nebo hudební videa žákům pouští (zda jí využívají pouze ke zvýšení míry motivace svých žáků, nebo se skrze ni pokouší učit …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of songs in teaching and their contribution to the motivation of pupils and students to learn English. It attempts to find out how often and to what extent lower-secondary and upper-secondary school teachers use music and with what intention they play songs or music videos to the pupils (whether they use it only to increase their students' motivation or if they …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta