UlugBek Zokirov

Master's thesis

Hedging as a tool of risk management in corporate finance: testing of traditional and non-traditional hedging techniques in the example of selected markets

Hegding as a Tool of Risk Management in Corporate Finance: Testing of Traditional and Non-Traditional Hedging Techniques in the Example of Selected Markets
Abstract:
The master's thesis deals with the analysis of traditional and non-traditional hedging techniques. The theoretical part includes the history of markets and financial markets. It gives detailed description of risk management, hedging, diversification. It explains the common ways of market analysis. Especially, it stresses out the technical and fundamental analysis. It gives an introduction to modern …viac
Abstract:
Téma diplomové práce pojednává o tradičních a netradičních hedgingových technikách. Teoretická část je zaměřena na historii finančních trhů. Detailně popisuje systém řízení rizik, hedging a diverzifikaci a vysvětluje běžné metody pro analýzu trhu, které slouží i jako úvod pro moderní analýzy trhu, jakými jsou například Black Swan a Dragon King. Pro praktickou část byl vybrán trh s ropou. Trh s ropu …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zverejniť od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Eva Hrubošová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zokirov, UlugBek. Hedging as a tool of risk management in corporate finance: testing of traditional and non-traditional hedging techniques in the example of selected markets. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Administration

Práce na příbuzné téma