UlugBek Zokirov

Master's thesis

Hedging as a tool of risk management in corporate finance: testing of traditional and non-traditional hedging techniques in the example of selected markets

Hegding as a Tool of Risk Management in Corporate Finance: Testing of Traditional and Non-Traditional Hedging Techniques in the Example of Selected Markets
Abstract:
The master's thesis deals with the analysis of traditional and non-traditional hedging techniques. The theoretical part includes the history of markets and financial markets. It gives detailed description of risk management, hedging, diversification. It explains the common ways of market analysis. Especially, it stresses out the technical and fundamental analysis. It gives an introduction to modern …more
Abstract:
Téma diplomové práce pojednává o tradičních a netradičních hedgingových technikách. Teoretická část je zaměřena na historii finančních trhů. Detailně popisuje systém řízení rizik, hedging a diverzifikaci a vysvětluje běžné metody pro analýzu trhu, které slouží i jako úvod pro moderní analýzy trhu, jakými jsou například Black Swan a Dragon King. Pro praktickou část byl vybrán trh s ropou. Trh s ropu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016
Accessible from:: 18. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Eva Hrubošová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zokirov, UlugBek. Hedging as a tool of risk management in corporate finance: testing of traditional and non-traditional hedging techniques in the example of selected markets. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration

Theses on a related topic