Petr VÍT

Diplomová práce

Intradenní obchodování a jeho diverzifikace pomocí opční strategie.

Intraday trading and diversification using option strategies.
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Intradenní obchodování a jeho diverzifikace pomocí opční strategie" je vysvětlení a praktické využití technické analýzy na základě price action a následné vytvoření opční strategie pro diverzfikaci. Práce je rozdělena do 6 hlavních kapitol. Nejprve proberu finanční trhy, které budu obchodovat. Poté vysvětlím technickou analýzu na základě price action. V kapitole č. 3 popíšu …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis, "The evaluation of personal property in the FOREX market using technical analysis", is the explanation and practical use of technical analysis in currency markets. The thesis is divided into four main chapters. First, we examine the issue of the currency market FOREX. Then we focus on theoretical attributes and tools of technical analysis. The third chapter is about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍT, Petr. Intradenní obchodování a jeho diverzifikace pomocí opční strategie.. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická