Bc. Milan ŠINDLER

Diplomová práce

Geograficky vážená regrese a její aplikace v oblasti regionálního rozvoje

Applying geographically weighted regression in regional development
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl aplikaci modelovacích technik metody nejmenších čtverců a geograficky vážené regrese na všech správních úrovních České republiky v oblasti regionálního rozvoje v prostředí ArcGIS. Práce představuje metodu GWR, která částečně řeší problémy spojené s analýzou prostorových dat. Závěrem práce bude srovnání přínosu použití geograficky vážené regrese na prostorových datech …více
Abstract:
This thesis deals with the modelling of applying techniques of ordinary least squares method and geographically weighted regression for all administrative divisions of the Czech Republic using ArcGIS software. In general this thesis introduces a GWR method which partially solves the problems associated with the analysis of spatial data. The research compares benefits of using geographically weighted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠINDLER, Milan. Geograficky vážená regrese a její aplikace v oblasti regionálního rozvoje. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sgj63e sgj63e/2
20. 4. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
21. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.