Bc. Petra Čermáková

Diplomová práce

Zaměstnavatelé a family friendly politika v organizacích

Employers and family friendly policy in organizations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá family friendly politikou v organizacích a faktory, které ne/přispěly k tomu, že se zaměstnavatelé rozhodli vytvořit ve firmě prostředí přátelské rodině. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké faktory mají vliv na přijetí family friendly politiky ze strany zaměstnavatelů v organizacích? Úvodní část práce je věnována základním teoretickým konceptům týkajícím …více
Abstract:
This master thesis focuses on the family friendly policy and factors that contribute (or do not contribute) to the fact that employers decide to create a family friendly company. The aim of the thesis is to try to answer the main research question: What factors influence the adoption of family friendly policy by employers in the organizations? The beginning of the thesis is dedicated to the main theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií