Jiří Urban

Diplomová práce

Derivative Contracts and Risk Management

Derivátové kontrakty and řízení rizika
Anotace:
Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní přehled o finančních derivátech, jejich roli na globálních finančních trzích a využití v řízení rizika. Tato práce je současně zaměřena na oceňování opcí a představuje dva nejpoužívanější modely pro oceňování opcí - Black-Scholes-Mertonův model a model binomických stromů. První kapitola poskytuje podrobný přehled nejběžnějších typů finančních derivátů …více
Abstract:
Aim of this thesis is to provide a thorough overview of financial derivatives, their role on global financial markets, use of derivatives in risk management applications. Also, this thesis addresses options pricing and introduces two most common options pricing models -- binomial tree model and Black-Scholes-Merton model. Section 1 provides overview of most common derivatives and Section 2 includes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Jiří Strouhal
  • Oponent: Jiří Witzany

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38966