Bc. Marek Janovský

Diplomová práce

Je Bitcoin dobrý nástroj na hedžing?

Is Bitcoin a good hedge?
Anotace:
Diplomová práce Je Bitcoin dobrý nástroj na hedging? se zabývá problematikou kryp-toměn a jejich postavením mezi klasickými instrumenty finančního trhu a možnostmitvorby portfolia s těmito nástroji. Nejprve je práce věnována charakteristice finančníchtrhů a jednotlivých sektorů, se kterými diplomová práce pracuje. Do kontextu těchto sek-torů jsou dále zařazeny kryptoměny. Jsou identifikovány jejich …více
Abstract:
Diploma Thesis Is Bitcoin a a good hedge? deals with cryptocurrency and their positionbetween classical financial market instruments and the possibilities of creating a portfoliowith these instruments. First of all, the thesis deals with the characteristics of financialmarkets and individual sectors with which the thesis works.Cryptocurrencies are alsoincluded in the context of these sectors. Their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
  • Oponent: Ph.D. Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta