Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová

Diplomová práce

Dějiny sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho založení po současnost

The History of the Evangelical Church of Czech Brethern Congregation in Moraveč since its Foundation
Anotace:
Tato práce se zabývá dějinami sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho počátků po současnost. Kapitoly jsou členěny dle významných historických mezníků. Každá kapitola se skládá z obecných církevních dějin Českobratrské církve evangelické a poté následuje část se zaměřením na vývoj moravečského sboru. V závěru práce je historie moravečského sboru porovnána s evangelickým sborem v Humpolci …více
Abstract:
This master thesis deals with the history of the Evangelical Church of Brethern Congregation in Moraveč since its establishment untill today. The chapters are arranged according to the important historical milestones. Every chapter comprises of general history of the Evangelical Church of Czech Brethern Congregation and of a part focusing on develoment of the Congregation in Moraveč in particular. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčová Zavadilová, Gabriela. Dějiny sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho založení po současnost. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická