Bc. Lenka Kohoutová

Bakalářská práce

Mezilidské vztahy a týmová spolupráce na pracovišti

Human relations and teamwork in the workplace
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na tým a týmovou spolupráci na pracovišti. V první, tedy teoretické části, se objevují základní pojmy charakterizující mezilidské vztahy, komunikaci a tým jako takový. V praktické části lze poté nalézt podrobně popsanou teambuildingovou aktivitu, která byla speciálně pro tuto práci připravena, zrealizována a následně vyhodnocena.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on problems in human relations, team and teamwork in the workplace. In the first theoretical part are explained basic notions characterizing human relations, communication and team in itself. In the practical part of this bachelor thesis it is possible to find in details described teambuilding activity, which was for this project specially organized, realized and consequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Němec
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Jančík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní