Mgr. Petra Hrubanová

Bakalářská práce

Dospělí jedinci se specifickými poruchami učení

Adultś with Specific Learning Disorders
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice specifických poruch učení. Tuto problematiku sleduje jak z pohledu odborníků, tak z pohledu dospělých osob, které se s těmito poruchami musely naučit žít. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly, v nichž je problematika specifických poruch učení blíže představena. Praktická část je věnována výzkumnému šetření …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to the specific learning disorders. This issue is analyzed from expert point of view and from point of view of the adults that had to learn to live with these disorders. This thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part contains two chapters where specific learning disorders issue is closely introduced. Practical part is dealing with research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta