Bc. Petra Halová

Diplomová práce

Specifické poruchy učení v dospělosti

Specific Learning Disorders in Adulthood
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice specifických poruch učení v dospělosti. Cílem práce je prozkoumat oblasti, do kterých mohou zasahovat obtíže vznikající na základě specifických poruch učení u dospělých osob s těmito poruchami. Období dospělosti je v rámci této problematiky málo prozkoumanou oblastí. Mnoho jiných výzkumů se zaměřuje spíše na dětský věk. Výzkum zachycený v této práci má za úkol …více
Abstract:
Master's thesis is dealing with the issue of specific learning disorders in adulthood. The aim of this thesis is to explore fields that may be disrupted from difficulties arising from the specific learning disorders of adults with these disorders. Theme of specific learning disorders in adulthood is a scientific field that is not well explored. Many other researches are rather focused on the childhood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta