Bc. Martin Zdeněk, DiS.

Master's thesis

Probační a mediační služba z pohledu středoškolské mládeže

Probation and Mediation Service from the perspective of high school students
Abstract:
Anotace Název práce: Probační a mediační služba z pohledu středoškolské mládeže Příjmení a jméno autorky: Bc. Martin Zdeněk DiS. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc Konzultantka: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 18 836 Klíčová slova: Probační a mediační služba, mediace, probace, efektivita, informovanost, restorativní justice …more
Abstract:
Annotation Name: Probation and Mediation Service from the perspective of high school students Surname and name of the author: Bc. Martin Zdenek DiS. Leader: Prof. PhDr. Libor Musil Consultant: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková Institution: Masaryk University Brno, Faculty of Social Studie Word count: 18 836 Keywords: Probation and Mediation Service, mediation, probation, efficiency, awareness, restorative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Reader: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií