Bc. Lenka Pajerová

Diplomová práce

Probace jako nástroj konceptu restorativní justice

Probation as an instrument of the concept of restorative justice
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na popis probace jako nástroje konceptu restorativní justice, ze které vychází. Podrobněji se zabývá probačními dohledy, především institutem podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem, který je ilustrován konkrétními případovými studiemi. Ukotvení diplomové práce spočívá v popisu poslání a činnosti Probační a mediační služby České republiky, včetně …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the description of probation as a instrument of the concept of restorative justice, which is its source. It deals closely with probation supervision, especially with institute of conditional release from prison, which is illustrated by specific case studies. Basis of the thesis is to describe the mission and activities of the Probation and Mediation Service of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pajerová, Lenka. Probace jako nástroj konceptu restorativní justice. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická