Mgr. Radek Hejný

Diplomová práce

Návrh projektu rozvoje sportovní přípravy dětí a mládeže v házené

Proposal of a sports training project for children and youth in handball
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhu projektu rozvoje sportovní přípravy dětí a mládeže v házené. Základem je analýza současného stavu a analýza anketního šetření se zaměřením na sportovní trénink dětí a mládeže v házené. Na základě analýzy byly vytvořeny návrhy řešení rozvoje výchovy dětí a mládeže v házené. Práce bude předána Českému házenkářskému svazu.
Abstract:
The thesis is focused on the developing proposal of a sports training project for children and youth in handbal. The basis is an analysis of the current situation and an analysis of the survey with a focus on the sports training of children and youth in handball. On the based this were created own proposals of solutions to sports training project for children and youth in handbal. Work will be forwarded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií