Bc. Matej Jasík

Bachelor's thesis

Genetické modifikace u nekódujících RNA pomocí metody CRISPR/Cas9

Use of CRISPR/Cas9 system in mutagenesis of non-coding RNAs
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on exploring CRISPR/Cas9 method and its vast applications in the field of genetic engineering. Simplicity, precision and flexibility of this method stems from complementarity-driven RNA guided DNA interference via Cas9 protein effector. The CRISPR/Cas9 is quickly becoming a method of choice for generating knockouts, epigenetic manipulations, base editing or precise homology …viac
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovat problematiku mutagenézy pomocou metódy CRISPR/Cas9 a jej možných uplatnení v oblasti génového inžinierstva. Jednoduchosť, presnosť a flexibilita tejto metódy spočíva vo využití proteínu Cas9 k tvorbe dvojvláknových zlomov na cieľovej molekule DNA. Špecifitu tejto interakcie zabezpečuje prítomnosť navádzajúcej RNA, ktorá sa komplementárne páruje s cieľovou …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Kamila Součková, Ph.D.
  • Oponent: PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics