Bc. Lenka Fialová

Bakalářská práce

Styl vedení jako faktor rozvoje podřízených

Leadership style as a factor in staff development
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu styl vedení jako faktor rozvoje podřízených. Jejím cílem je analýza používaných stylů vedení manažerů ve vybrané organizaci a zhodnocení jejich role v procesu rozvoje podřízených a navržení konkrétních doporučení pro zvýšení rozvoje lidských zdrojů. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce zaměřena na …více
Abstract:
This Bachelor work is deducated to leadershipd style as a factor in staff development subject with a view to a concrete company. It is aimed at analyse a current situation in the surveyed company and a proposition of concrete recommendation for higher human resources development. The Bachelor work is divided into 2 parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta