Bc. Sára Kadlecová

Bakalářská práce

Ontogenetický vývoj řeči u dětí z bilingvního prostředí

Ontogenetic development of language of children from bilingual environment
Anotace:
Hlavními tématy bakalářské práce jsou bilingvismus a ontogenetický vývoj dětí z dvojjazyčného prostředí. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První část práce je teoretická a je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola je zaměřena na vymezení pojmů týkajících se komunikace a řeči, definujeme v ní jednotlivé jazykové roviny a ontogenetický a fylogenetický vývoj řeči. V druhé …více
Abstract:
The main topics of this bachelor thesis are bilingualism and ontogenetic development of children from a bilingual environment. Thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The first part of the thesis is practical and is divided into two chapters. The first chapter is focused on the demarcation of concepts of communication and speech, here we define language levels and ontogenetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta